آخرین اخبار و مقالات حوزه هوشمندسازی ساختمان

نقش اینترنت اشیا در افزایش بهره وری انرژی ایران

18 فوریه 2020 سیدهادی قریشی پور 0 دیدگاه

چکیده مقاله حاضر به طور خلاصه به اهمیت افزایش بهره‌وری انرژی و راهکارهای آن از جمله بهره گرفتن از فناوری اینترنت اشیا میپردازد. در ابتدای مقاله روند مصرف انرژی در ایران و جهان با توجه به شاخص‌های مصرف و اختصاص یارانه در بخش انرژی مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس مصرف انرژی به تفکیک بخش‌های مصرف‌کننده ارائه شده و در ادامه به ضرورت استفاده از فتاوری اینترنت اشیا اشاره شده است.   مصرف انرژی و یارانه پنهان آن آمارها نشان می‌دهند که تولید و مصرف انرژی در ایران طی سالهای گذشته بدون برنامه‌ریزی اصولی و بلندمدت صورت گرفته و در نتیجه اقتصاد کشور با مشکلات …