صرفه جویی انرژی

تاریخ انتشار : 2016/07/04

خانه هوشمند تک بی با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی مدیریت انرژی در ساختمان را برای مشترکین به مراتب ساده تر و عملیاتی کرده و این مزیت هزینه های مصرف انرژی مشترکین را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.

برخی از مشتریان

لوگو شریف
لوگو آمد
لوگو شهرداری تهران
لوگو دانشگاه تهران
لوگو ساتکاپ
لوگو دانشگاه ارومیه
logofa