هاب لس

تاریخ انتشار : 2016/07/11

سیستم های خانه هوشمند تک بی برای ارتباط با سرور به هاب مرکزی نیازی ندارند. این قابلیت در کنار کاهش قیمت، باعث میشود توسعه پذیری سیستم به شدت بالا رود. شما می توانید دستگاه های هوشمند منزل و محل کار را با یک حساب کاربری از طریق اپلیکیشن موبایلی تک بی کنترل کنید.

برخی از مشتریان

لوگو شریف
لوگو آمد
لوگو شهرداری تهران
لوگو دانشگاه تهران
لوگو ساتکاپ
لوگو دانشگاه ارومیه
logofa